2010-08-06

Ny utställning Posten


Ny möjlighet genom Borlänge Konststudiegrupp. Hänger kvar tom oktober månad.

Alla tavlorna finns med i mitt galleri utom en. Höst Marottas damm som kommer här.

Inga kommentarer: