2010-06-14

Knutshyttans kvarn trots regn


Det blev bara en skiss ute eftersom regnet kom, men en bild hemma