2013-07-27

Mer experiment - Försök med silverväv

Efter ide ur bok av Mariana Eriksson

Experiment - väska av videoband

Variant från 365 saker att göra. Vävd i barnvävstol.