2011-04-04

Galleri Gustaf april 2011


Här hänger min bilder som en del av gruppen 4 tr upp. Utställningen är till Margiths minne.

Här är mitt porträtt av Margith