2010-08-24

Mer Fornby Lusbäcken


Måste erkänna att jag aldrig sett den här delen av bäcken trots mer än 25 år i stan.

Inga kommentarer: