2012-12-20

2012-12-19

Borlänge Konstudiegrupp på Lions julsalong

Premiär för deltagande på Julsalongen på biblioteket