2015-11-03

Ankaret Utställning sommarbilder SolnaMina tavlor hänger hela hösten på träffpunkten Ankaret för seniorer Hagalund Solna tillsammans med både andra sommarkursare och deltagare i Evas målargrupper på Ankaret.

Inga kommentarer: