2010-12-03

Berg i kvällssol



Två försök med samma motiv i olika medier

Inga kommentarer: