2011-03-30

Konststråk 2011Del av mitt deltagande i Borlänge Konstudiegrupps utställning. Bland övrigt utspritt finns akvarellen nedan där vi i gruppen ur minnet kopierat Åsa Wängelins Möte med tystnaden II


Inga kommentarer: